Bio-Rama logo

Cineskåne

CineSkåne
är ett regionalt spridningsprojekt initierat av Folkets Bio Malmö/Lund, Film i
Skåne, ABF Skåne och Region Skåne, med utvecklingsstöd av Sparbanksstiftelsen
Öresund.

Syftet att stärka möjligheterna att lokalt ta del av värdefull film, däribland
regionalt samproducerad sådan. Namnet CineSkåne har vi hämtat från ett tidigare
nätverksprojekt, men nu vänder vi oss till alla aktörer i Skåne som vill visa
värdefull film och då gärna tillsammans med regissörsbesök eller annat
kringarrangemang

.

Skapad av Iseqqavoq